Nyheter

Forskningswebinarium 24 november!

Publicerad av Ewa Carlsson

Publicerad av Ewa Carlsson

Senaste

FACEBOOK

I detta forskningswebinarium berättas om några av de forskningsprojekt som ger hopp.

Medverkar gör bland andra docent Karolin Hansén Nord, forskningsgruppschef för
komplexa kromosomförändringar i cancer vid Lunds Universitet, doktor Nikolas Herold,
barnläkare och forskare vid Karolinska Institutet, biträdande överläkare
Andri Papakonstantinou, onkolog på Karolinska Universitetssjukhuset och docent
Felix Haglund, patolog vid Karolinska Institutet.

Vi gör detta bland annat som ett tack till alla som så generöst donerat medel så att
Sarkomföreningens forskningsfond fått en så fantastisk start.
Onsdag den 24 november klockan 14.00 – 17.00.
Webinariet kommer också att kunna ses i efterhand.
Anmälan till framtiden@sarkom.se
Välkommen!

On Key

Related Posts

Forskningswebinarium 24 november!

I detta forskningswebinarium berättas om några av de forskningsprojekt som ger hopp. Medverkar gör bland andra docent Karolin Hansén Nord, forskningsgruppschef förkomplexa kromosomförändringar i cancer

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

  • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom