Nyheter

Stort pilotprojekt med bred analys av arvsmassan i kampen mot mystiska cancertumörer

En omfattande klinisk studie med helgenomsekvensering på 250 patienter med misstänkt sarkom har precis påbörjats på Karolinska Instituet. Förhoppningen är att denna kan hjälpa till att underlätta diagnos och val av behandling för patienter med akut behov av nya behandlingsalternativ.

Dela detta inlägg

On Key

Related Posts

Årsmöte!

Du missar väl inte chansen att vara med på Sarkomföreningens digitala årsmöte den 8 mars kl. 18.30? Anmälan sker till info@sarkom.se eller 070-603 22 02

Forskningswebinarium 24 november!

I detta forskningswebinarium berättas om några av de forskningsprojekt som ger hopp. Medverkar gör bland andra docent Karolin Hansén Nord, forskningsgruppschef förkomplexa kromosomförändringar i cancer

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

  • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom