Om sarkomföreningen

Bakgrundsfakta om sarkom i Sverige

  • 1979 bildades Skandinaviska Sarkomgruppen, SSG. Samarbetsgruppen stödjer både vården för sarkompatienter, säkerställer diagnostiken så att alla behandlas lika, samt stödjer forskning och vidareutbildning för ortopeder, onkologer, kirurger, röntgenläkare, sjukgymnaster med flera.
  • 1991 infördes generell cytostatikabehandling av sarkom istället för amputation och överlevnaden ökade.
  • Under 2000-talet utvecklas både diagnostik och genetik. Läkarna ser exakt var tumören sitter, om den är spridd och hur cytostatikan påverkar den. Avgränsade amputationer görs bara i undantag.
  • 2015 bildades Sarkomföreningen efter en inbjudan från Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Ett möte mellan RCC och Nätverket mot Cancer grundade då föreningen för sarkompatienter, anhöriga och efterlevande.

Syftet med Sarkomföreningen

Meningen med Sarkomföreningen är att förbättra vården och livssituationen för alla sarkomberörda. Det är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Syftet är att:

  • Ge stöd åt varandra; patienter, anhöriga/närstående och efterlevande
  • Påverka så vi får en bra och jämlik vård
  • Sprida kunskap om diagnosen samt att synliggöra sarkom för allmänheten
Tillsammans är vi starkare

Vill du bli medlem?

Välkommen att bli medlem i Sarkomföreningen!

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

  • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom