Nyheter

”jag visste inte hur jag skulle börja leva igen”

Publicerad av admin

Publicerad av admin

Senaste

FACEBOOK

– En rapport om behov och tillgång av rehabiliteringsinsatser vid sarkom

Rapporten i korthet
Rapporten utgår från intervjuer med sarkomdrabbade och verksamma inom sarkomvården. Rapporten belyser också de dokument som vägleder sarkomvården, från medicinsk behandling till rehabiliteringsinsatser, med huvudfokus på behov och tillgång till rehabiliteringsinsatser vid sarkom.

On Key

Related Posts

Forskningswebinarium 24 november!

I detta forskningswebinarium berättas om några av de forskningsprojekt som ger hopp. Medverkar gör bland andra docent Karolin Hansén Nord, forskningsgruppschef förkomplexa kromosomförändringar i cancer

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

  • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom