Användarvillkor

Vilka vi är

Sarkomföreningen är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden som arbetar med att förbättra vården och livssituationen för alla sarkomberörda.

E-post: info@sarkom.se
Telefon: 070-603 22 02

Hemsida: www.sarkom.se

Inledning

Dessa användarvillkor (”användarvillkoren”) styr användningen av Sarkomföreningens webbplats (kallat ”tjänsterna”).
Användarvillkoren är ett bindande avtal för tjänsterna mellan dig och Sarkomföreningen.

Tjänsternas omfattning och godkännande av villkoren

Läs igenom dessa användarvillkor noga. Genom att använda dig av tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor.

Dina skyldigheter som användare

Syftet med tjänsterna är att förbättra din upplevelse och utveckla vår föreningsverksamhet genom att tillhandahålla webbplatsen och funktionerna på denna.

Immateriella rättigheter

Får jag kopiera material från Sarkomföreningens hemsida till min egen hemsida?

Nej, bild och text är skyddad enligt upphovsrättslagen. Om du kopierar utan tillstånd och dessutom lägger ut kopian på din hemsida bryter du mot upphovsrättslagen.

Kan jag länka från min hemsida?

Ja! Du får gärna länka till våra webbsidor så länge din sida inte innehåller material som:

 • trakasserar, smädar eller hotar andra
 • nedvärderar eller diskriminerar andra på grund av kön, ras, etnisk tillhörighet, klass, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller annan klassificering,
 • är obscent, falskt, vilseledande eller felaktigt
 •  är oanständigt, kränkande, trakasserande, våldsamt, hatiskt, provocerande, olagligt, skadligt, nedsättande, förolämpande eller kränker någons integritet
 • befrämjar sexuellt eller pornografiskt material, våld eller illegala handlingar, kränker andras lagliga rättigheter
 • kan ge upphov till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar eller som annars kan strida mot dessa Användarvillkor
 • ger intryck av att det kommer från eller stöds av oss eller någon annan fysisk eller juridisk person om så inte är fallet

Kan jag dela på sociala medier?

Ja! Du får gärna dela våra webbsidor och artiklar på sociala medier så länge din sociala profil och sida inte innehåller material som:

 • trakasserar, smädar eller hotar andra
 • nedvärderar eller diskriminerar andra på grund av kön, ras, etnisk tillhörighet, klass, nationellt ursprung, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller annan klassificering,
 • är obscent, falskt, vilseledande eller felaktigt
 •  är oanständigt, kränkande, trakasserande, våldsamt, hatiskt, provocerande, olagligt, skadligt, nedsättande, förolämpande eller kränker någons integritet
 • befrämjar sexuellt eller pornografiskt material, våld eller illegala handlingar, kränker andras lagliga rättigheter
 • kan ge upphov till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar eller som annars kan strida mot dessa Användarvillkor
 • ger intryck av att det kommer från eller stöds av oss eller någon annan fysisk eller juridisk person om så inte är fallet

Övrigt

Sarkomföreningen kan när som helst, utan föregående meddelande eller kompensation göra förändringar av tjänsten/webbsidan. Sarkomföreningen kan också upphöra att tillhandahålla tjänsterna när som helst och radera de data som finns i tjänsterna utan föregående meddelande. Sarkomföreningen kan också ändra eller komplettera dessa användarvillkor genom att meddela dig om förändringarna i tjänsterna eller kontakta dig på annat sätt.

Genom att fortsätta använda tjänsterna godkänner du de ändrade användarvillkoren. Om du inte vill godkänna villkoren kan du tyvärr inte fortsätta använda våra tjänster efter ändringen.

Kontaktinformation

E-post: info@sarkom.se
Telefon: 070-603 22 02

Hemsida: www.sarkom.se

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

 • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom