Nyheter

Sarkomföreningens årsmöte

Publicerad av Ewa Carlsson

Publicerad av Ewa Carlsson

Senaste

FACEBOOK

Pga rådande omständigheter hölls årsmötet via telefon.

Ny styrelse valdes med 2 nya ledamöter, en ny suppleant och ny revisor. Sarkomföreningens kassör Magnus Carlsson, Tyresö valdes till ny ordförande då Tor-Björn Willberg valt att lämna. Elin Svensson, v ordförande lämnade också styrelsen. Ett stort tack till de båda för deras insatser!

Tack också till Sten Johansson, Teckomatorp, som lämnade uppdraget som revisor.

 • Nya styrelsen består av
 • Magnus Carlsson, Tyresö, ordförande
 • Linda Vilhelmsson, Falun, ledamot, omval
 • Ewa Carlsson, Kungsbacka, ledamot, omval
 • Mats Janhagen, Älvsjö, ledamot, omval
 • Kenneth Nilsson, Kvidinge, ledamot, omval
 • Lisa Sandberg, Sundbyberg, kassör, nyval
 • Christian Wessén, Linköping, ledamot, omval
 • Ragnar Muhl, Väröbacka, ledamot, nyval
 • Anne Rasikari, Bromma, suppleant, nyval

Till posten som revisor valdes Nils Linderfalk, Linköping.

On Key

Related Posts

Forskningswebinarium 24 november!

I detta forskningswebinarium berättas om några av de forskningsprojekt som ger hopp. Medverkar gör bland andra docent Karolin Hansén Nord, forskningsgruppschef förkomplexa kromosomförändringar i cancer

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

 • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom