Nyheter

Sarkomföreningens årsmöte

Pga rådande omständigheter hölls årsmötet via telefon.

Ny styrelse valdes med 2 nya ledamöter, en ny suppleant och ny revisor. Sarkomföreningens kassör Magnus Carlsson, Tyresö valdes till ny ordförande då Tor-Björn Willberg valt att lämna. Elin Svensson, v ordförande lämnade också styrelsen. Ett stort tack till de båda för deras insatser!

Tack också till Sten Johansson, Teckomatorp, som lämnade uppdraget som revisor.

  • Nya styrelsen består av
  • Magnus Carlsson, Tyresö, ordförande
  • Linda Vilhelmsson, Falun, ledamot, omval
  • Ewa Carlsson, Kungsbacka, ledamot, omval
  • Mats Janhagen, Älvsjö, ledamot, omval
  • Kenneth Nilsson, Kvidinge, ledamot, omval
  • Lisa Sandberg, Sundbyberg, kassör, nyval
  • Christian Wessén, Linköping, ledamot, omval
  • Ragnar Muhl, Väröbacka, ledamot, nyval
  • Anne Rasikari, Bromma, suppleant, nyval

Till posten som revisor valdes Nils Linderfalk, Linköping.

Dela detta inlägg

On Key

Related Posts

Årsmöte!

Du missar väl inte chansen att vara med på Sarkomföreningens digitala årsmöte den 8 mars kl. 18.30? Anmälan sker till info@sarkom.se eller 070-603 22 02

Forskningswebinarium 24 november!

I detta forskningswebinarium berättas om några av de forskningsprojekt som ger hopp. Medverkar gör bland andra docent Karolin Hansén Nord, forskningsgruppschef förkomplexa kromosomförändringar i cancer

© 2021 All rights reserved