Vi har alla längtat mycket efter att kunna ses på riktigt och nu blir det av!

Välkommen till

Sarkomdagen 2022

Fredag den 22 april 13:00 - 17:00

Piperska Muren, Stockholm

Läkare, sjuksköterskor, forskare, drabbade och representanter för Sarkomföreningen finns på plats och deltar i programmet. Det kommer att finnas gott om tid för frågor och diskussioner. 

Eftermiddagen kommer, efter en introduktion om sarkom, att ha två huvudpunkter:

  • Återfall och oro
  • Finns det hopp inom forskningen?

Ladda ner hela programmet här.

Sarkomdagen genomförs med stöd av:

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

  • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom