Nyheter

Rehabilitering för närstående? Självklart skall även de få rätt hjälp!

Publicerad av Ewa Carlsson

Publicerad av Ewa Carlsson

Senaste

FACEBOOK

I söndagens Göteborgs-Posten kan ni läsa om Sarkomföreningens debattartikel som handlar om att även närstående till cancerpatienter behöver få bättre rehabilitering. Det är alltså inte bara den som behandlas för cancer som behöver rehab och rätt stöd, utan även de som finns omkring den drabbade. För att detta skall bli genomförbart måste kontaktsjuksköterskorna i sin tur bli fler och få en hållbar arbetssituation. Läs artikeln via länken:

https://www.gp.se/debatt/%C3%A4ven-n%C3%A4rst%C3%A5ende-till-cancerpatienter-beh%C3%B6ver-rehab-1.51696913

On Key

Related Posts

Forskningswebinarium 24 november!

I detta forskningswebinarium berättas om några av de forskningsprojekt som ger hopp. Medverkar gör bland andra docent Karolin Hansén Nord, forskningsgruppschef förkomplexa kromosomförändringar i cancer

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

  • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom