Vad vi gör

Styrelsen arbetar helt ideellt, vi har olika bakgrunder, och därmed också ett brett kunskapsfält att utgå ifrån i vårt uppdrag. En gemensam nämnare är att vi:

  • Arbetar för att vara med och påverka för en god och jämlik vård för alla berörda.
  • Sprider kunskap om sarkom till allmänhet och profession.
  • Är med i olika nätverk och arbetsgrupper där vi representerar föreningen och på så sätt synliggör sarkom.

Styrelsen

Magnus Carlsson

Ordförande

Lisa Sandberg

Ledamot & kassör

Ewa Carlsson

Ledamot

Mats Janhagen

Ledamot

Linda Vilhelmsson

Ledamot

Ragnar Muhl

Ledamot

Kenneth Nilsson

Ledamot

Tillsammans är vi starkare

Vill du bli medlem?

Välkommen att bli medlem i Sarkomföreningen!