Vad vi gör

Styrelsen arbetar helt ideellt, vi har olika bakgrunder, och därmed också ett brett kunskapsfält att utgå ifrån i vårt uppdrag. En gemensam nämnare är att vi:

  • Arbetar för att vara med och påverka för en god och jämlik vård för alla berörda.
  • Sprider kunskap om sarkom till allmänhet och profession.
  • Sedan starten så har Sarkomföreningen haft representanter med i en lång rad både nationella samt internationella konstellationer och nätverk på olika nivåer. Du kan läsa mer om våra olika uppdrag längre ner på sidan.

Styrelsen

Maria Jernström

ordförande

Lilian Smedberg

Lilian Smedberg

Ledamot

Linda Vilhelmsson

Linda Vilhelmsson

Ledamot

Lilian Smedberg

Nils Linderfalk

Ledamot & kassör

Anna Sigrid Trané

Ledamot

Petra Blomqvist

Ledamot

Tillsammans är vi starkare

Vill du bli medlem?

Välkommen att bli medlem i Sarkomföreningen!

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

  • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom