Vad vi gör

Styrelsen arbetar helt ideellt, vi har olika bakgrunder, och därmed också ett brett kunskapsfält att utgå ifrån i vårt uppdrag. En gemensam nämnare är att vi:

  • Arbetar för att vara med och påverka för en god och jämlik vård för alla berörda.
  • Sprider kunskap om sarkom till allmänhet och profession.
  • Under 2021 så har Sarkomföreningen haft representanter med i en lång rad både nationella samt internationella konstellationer och nätverk på olika nivåer. Du kan läsa mer om våra olika uppdrag längre ner på sidan.

Styrelsen

Magnus Carlsson

Ordförande

Ewa Carlsson

Vice Ordförande

Lars Karlsson

Ledamot

Maria Jernström

Ledamot

Linda Vilhelmsson

Ledamot

Lilian Smedberg

Ledamot

Ragnar Muhl

Ledamot

Nils Linderfalk

Ledamot & kassör

Tillsammans är vi starkare

Vill du bli medlem?

Välkommen att bli medlem i Sarkomföreningen!

© 2021 All rights reserved