Sarkomföreningens forskningsfond

Varför har vi en forskningsfond?

Sarkom är tack och lov en liten och ovanlig diagnos, med få drabbade. Men tyvärr gör det att sarkom inte får lika stort genomslag i forskningen som de stora cancerdiagnoserna.

Sarkomföreningen vill bidra till att det startas fler forskningsprojekt om sarkom, och att sarkomforskningen blir mer prioriterad. Vi vill bidra till att sarkom slutar kallas för de mystiska tumörerna.

Vad ska fonden uppnå?

Vi vill att forskningsfonden ska leda till att det görs större framsteg inom sarkomforskningen så att fler överlever en sarkomdiagnos.

Tillsammans kan vi besegra sarkom!

Hur kan man bidra till fonden?

Alla minnesgåvor och medlemsgåvor till Sarkomföreningen kommer från och med nu gå oavkortat till Forskningsfonden. En gåva på 100kr är 100kr till sarkomforskning.

Gåvor till fonden kan antingen swishas eller skickas in via bankgiro till Sarkomföreningens vanliga nummer.

Hur delas medel ut?

De medel som donerats till fonden kommer årligen delas ut till forskningsprojekt som ansökt om medel. Varje år annonseras en inbjudan att inkomma med ansökning av medel ur forskningsfonden enligt uppsatta kriterier (se nedan). Utlysandet sker i mail till professionen inom sarkomforskning och sarkomvård, samt på föreningens hemsida och på Facebook.

Bedömningen av vilket projekt som ska mottaga de donerade medlen utförs av en av Sarkomföreningens styrelse utsedd ledning.

Forskningsfondens ledning 2023

Nils Linderfalk, Ordförande i Sarkomföreningens Forskningsfond samt kassör i Sarkomföreningen. 

Kontakta Nils vid frågor.

Elisabet Lidbrink
Överläkare/onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset

Nils Linderfalk
Forskningsfondens tillika Sarkomföreningens kassör

Lilian Smedberg
ledamot i Sarkomföreningens styrelse

Maria Jernström
Ordförande i Sarkomföreningens styrelse

Ella Skäremark, läkare

Anna Sigrid Trané, Styrelseledamot Sarkomföreningen

Kriterier för att ansöka om medel från forskningsfonden

Se filmen om Sarkomföreningens forskningsfond

Så här skänker du

Betala in valfritt belopp

Du kan antingen swisha eller eller sätta in pengar på vårt bankgiro.

Swisha: Skicka ett valfritt belopp genom att skanna QR-koden nedan, eller swisha  till 123 184 91 81. Glöm inte att skriva med ditt namn i meddelandet samt att det är en gåva.

Bankgiro: Sätt in valfritt belopp till vårt bankgiro 5004-7075. Glöm inte att skriva med ditt namn i meddelandet samt att det är en gåva.

Swisha valfri gåva

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

  • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom