Nyheter

Stort pilotprojekt med bred analys av arvsmassan i kampen mot mystiska cancertumörer

Publicerad av Ewa Carlsson

Publicerad av Ewa Carlsson

Senaste

FACEBOOK

En omfattande klinisk studie med helgenomsekvensering på 250 patienter med misstänkt sarkom har precis påbörjats på Karolinska Instituet. Förhoppningen är att denna kan hjälpa till att underlätta diagnos och val av behandling för patienter med akut behov av nya behandlingsalternativ.

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

  • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom