Välkommen till Sarkomföreningen!

Har du drabbats av sarkom? Som sjuk, botad och anhörig så finns vi här för dig.

Vi behöver ditt stöd, behöver du vårt? Tillsammans kan vi bekämpa sarkom!

Sarkomföreningen, för alla som är berörda av sarkom!

Marie Jernström, ordförande Sarkomföreningen
Marie Jernström, ordförande Sarkomföreningen

Så kan vi hjälpa dig!

Ibland kallas sarkom för den ”ensammaste cancerdiagnosen” och det med viss rätt.

Ensammaste för att den är relativt ovanlig, mindre än 1 procent av alla cancerfall är sarkom.

Ensammaste för att man i primärvården sällan kommer i kontakt med sarkom och därmed också har svårt att känna igen symptomen.

Ensammaste för att när man till slut får diagnosen så känner man sannolikt inte någon som har erfarenhet av den och som man kan prata med.

Det är just därför som vi finns. Man ska inte behöva känna sig ensam med sarkom. Vi drabbade – sjuka, botade och anhöriga – ska stötta varandra. Sarkom ska synliggöras mer i den allmänna debatten, bland sjukvårdspolitiker och i själva vården.

Vi behöver ditt stöd, behöver du vårt? Tillsammans kan vi bekämpa sarkom!

Maria Jernström

Ordförande

Så kan du hjälpa oss!​

Genom att vi tillsammans pratar om sarkom och våra olika behov, oberoende av om vi är patienter eller närstående, så kan vi göra sarkom mer känt för både professionen och för allmänheten. 

Tillsammans kan vi påverka genom att vara så delaktiga som vi orkar eller förmår i vår egen vård. 

Vi behöver synliggöra vår förening, vi behöver visa att vi är starka tillsammans och att vi finns. Bär vår pin, ge en gåva men framför allt- Sprid ordet att vi är en viktig patientgrupp och närstående. Du är inte ensam, vi finns här för dig så tveka inte på att ta kontakt med oss!

Vi behöver ditt stöd, behöver du vårt? Tillsammans kan vi bekämpa sarkom!

så kan du hjälpa sarkomföreningen

Nyheter

Facebook

Ditt stöd betyder mycket

Vill du vara med?

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du känner att du vill engagera dig och hjälpa oss med vårt arbete. Det kan vara alltifrån att vara funktionär vid event eller arbeta med styrelsen. Tveka inte på att höra av dig!
Bli medlem
Välkommen att bli medlem i Sarkomföreningen! Såväl patienter som anhöriga och personal är välkomna som medlemmar.
Beställ vår pin
Genom att köpa vår fina pin så kan du stödja sarkomföreningen och samtidigt synliggöra föreningen.
Ge en gåva
Meningen med föreningen är att förbättra vården och livssituationen för sarkomberörda genom att sprida kunskap och att ge stöd.

© 2021 All rights reserved

Webinarium - 22/3

Onsdag den 22 mars kl. 17:30 är du välkommen till ett webbinarium med:

  • Fredrik Baecklund, överläkare och onkolog vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


Webinariet kommer till stor del beröra sarkom hos barn och unga men Fredrik kommer också att besvara alla möjliga frågor om sarkom