Om Sarkomföreningen

Bakgrund

Det började med en inbjudan från RCC (Regionalt Cancer Centrum) att bilda en förening för sarkompatienter och deras anhöriga. Efter ett arbetsmöte med deltagare från just RCC och Nätverket mot Cancer skapades en interimsstyrelse 2015 och Sarkomföreningen var bildad.

Syftet med föreningen

Att förbättra vården och livssituationen för sarkomberörda.

  • Ge stöd åt varandra (patienter, anhöriga/närstående)
  • Påverka så vi får en bra och jämlik vård.

Styrelsen

  • Ordförande: Tor-Björn Willberg
  • Ledamöter: Ingegerd Paulsson, Annika Thunell, Elin Svensson (STO), Elin Svensson (GOT)
  • Suppleant: Peter Berglund