Om Sarkomföreningen

Bakgrund

Det började med en inbjudan från RCC (Regionalt cancer centrum) om att bilda en Sarkomförening, mötet var den 11/2, vi var ca.15 deltagare inkl. Otte som för övrigt är Processledare, Helen, Lilian och Madelene, information från Lungcancerföreningen och Arja från Nätverket mot cancer.

På mötet bestämdes att ett uppstartsmöte skulle hållas den 11/3 för att diskutera hur vi skulle gå vidare, syfte och namn avhandlades, en arbetsgrupp bildades och nytt möte bestämdes till den 8/4.

På det mötet bildades formellt Sarkomföreningen med en interimsstyrelse bestående av Jan Wiborg, Ulf Gustafsson, Conny Thorsson, Tor-Björn Willberg och Ingegerd Paulsson. Arbetet med organisationsnummer, bankgiro, stadgar, hemsida, Facebook med mera inleddes.

Syftet med föreningen

En patientförening med syftet att förbättra vården och livssituationen för sarkomberörda.

  • Ge stöd åt varandra (patienter, anhöriga/närstående)
  • Kom med och påverka så vi får en bra och jämlik vård.

Styrelsen

  • Ordförande: Tor-Björn Willberg
  • Ledamöter: Ingegerd Paulsson, Annika Thunell, Elin Svensson (STO), Elin Svensson (GOT)
  • Suppleant: Vakant